Kjerag solo, Action Directe, Švicarski raj (CD – Linhartova dvorana)

19. 1. 2022