Kjerag solo, Action Directe, Švicarski raj (CD – Linhartova dvorana) – ENG

19. 1. 2022