Festivalska pravila

1. Festival gorniškega filma organizira Društvo za gorsko kulturo. Namen festivala je promocija in širjenje gorniške kinematografije in kulture.

2. Filme, ki jih bo selekcijska komisija izbrala v tekmovalni program, bo ocenjevala mednarodna žirija. Javno bodo predvajani v okviru 18. festivala gorniškega filma.

3. Na festivalu lahko sodelujejo profesionalni in neodvisni filmski ustvarjalci. Filmi morajo biti narejeni v zadnjih dveh letih in bodo tekmovali za nagrade v naslednjih kategorijah:

alpinizem – filmi o alpinističnih podvigih, odpravah, zgodovini alpinizma in biografije alpinistov,
plezanje – filmi o vseh vrstah plezanja (skalnem, lednem, športnem, balvaniranju …),
gore, šport in avantura – filmi o športih in avanturah v gorskem okolju (smučanje, rafting, soteskanje, treking, skoki base …),
gorska narava in kultura – filmi o naravi in gorskem okolju s poudarkom na varovanju narave ter filmi o življenju ljudi v gorskem okolju s poudarkom na kulturi, ki jo je vredno ohranjati.

Nagrade

Glavna nagrada mesta Domžale: priznanje in denarna nagrada v vrednosti 1500 €.
Nagrada za najboljši alpinistični film: priznanje in denarna nagrada v vrednosti 800 €.
Nagrado za najboljši plezalni film: priznanje in denarna nagrada v vrednosti 800 €.
Nagrada za najboljši film o gorah, športu in avanturi: priznanje in denarna nagrada v vrednosti 800 €.
Nagrada za najboljši film o gorski naravi in kulturi: priznanje in denarna nagrada v vrednosti 800 €.
Kratki gorniški film: nagrada v vrednosti 300 € za najboljši film, ki je kakor koli povezan z gorami in je krajši od 10 minut.
Častna pohvala žirije: plaketa v vseh štirih kategorijah.

Nagrada Televizije Slovenija (slovenska nacionalna televizija): priznanje in denarna nagrada v višini 800 €. Za nagrado se bodo potegovali filmi, za katere se nosilci materialnih avtorskih pravic strinjajo, da TVS pridobi pravico do dvakratnega predvajanja (premiera in ponovitev). Izbor opravi tričlanska žirija TVS. Za to nagrado se ne morejo potegovati filmi, ki so nastali v produkciji Televizije Slovenija.

Nagrade prejmejo režiserji ali producenti filmov.

Prijava filma

4. Za vsak film je treba v celoti izpolniti elektronsko prijavnico, ki je dostopna na spletni strani www.gorniski.si, in poslati ogledno kopijo filma na nosilcu BluRay. Alternativa je digitalna različica »download«. Društvo za gorsko kulturo si pridržuje pravico do arhiviranja vseh prispelih filmov. Filmi ne bodo distribuirani ali kakor koli komercialno predvajani!

ROK PRIJAVE FILMA: PONEDELJEK, 31. OKTOBER 2023!

5. Selekcijska komisija bo pregledala vse prispele filme in jih izbrala v tekmovalni program. Avtorji izbranih filmov bodo obveščeni o odločitvi komisije najpozneje do 10. decembra 2023. Selekcijska komisija in mednarodna žirija si pridržujeta pravico, da film razvrstita v drugo kategorijo, kot je bil prijavljen. Njuna odločitev bo končna.

Izbrani filmi

6. Sprejeti bodo filmi v naslednjih oblikah:

Digitalne datoteke (prednostno) v enem od naslednjih formatov: (resolucija 1920 x 1080)
.mov: kodek Apple ProRes 422 ali Avid DNxHD ali H.264 bit rate min 20 mbits/s,
.MXF Op-1a
.mp4: kodek H.264, bit rate min. 20 mbits/s,

Za prenos se uporablja USB-ključke, prenosne diske, BluRay, na katerih so zgornje datoteke, ali uporabite vaš lasten FTP-Server, če je mogoče, ali uporabite Smash, myairbridge.com, pCloud Transfer ali podobno. Prosimo, če ne pošiljate preko Dropbox-Linka, s katerim imamo pogosto težave s prenosom!

7. Film mora ustrezati standardom »Broadcast«. V program bodo uvrščeni le tehnično brezhibni filmi.

8. Za predstavitev filma na spletni strani festivala, promocijo in podnaslavljanje je treba poslati po elektronski pošti na naslov info@gorniski.si:

  • kratek sinopsis filma (največ 100 besed),
  • do 3 fotografije resolucije 300 dpi,
  • napovednik (priporočamo spletno povezavo).

Organizator bo navedeno in kratke odlomke iz filma (največ do 2 min) uporabil zgolj za potrebe promocije filma na festivalu.

ROK ODDAJE PROJEKCIJSKE VERZIJE FILMA: 20. DECEMBER 2023!

9. Pošiljatelj krije stroške pošiljanja filma na festival.

10. Organizator se zaveže, da bo s filmskimi nosilci ravnal previdno. V primeru, da se poškodujejo, ko zanj skrbi organizator, se ta obveže, da avtorju povrne materialne stroške novega nosilca.

11. Festival gorniškega filma ne zaračunava prijavnine. Filmi, ki jih bo selekcijska komisija izbrala v tekmovalni program, bodo predstavljeni javnosti v času festivala. Pošiljatelji filmov nimajo pravice zaračunavati projekcije filma.

12. Za vsak film, sprejet v tekmovalni program, bo na festival povabljen po en predstavnik. Organizator bo kril vstopnino za filmske projekcije, ne pa potnih in drugih stroškov.

13. Po končanem festivalu bodo kopije filmov na stroške organizatorja poslane na naslov, naveden v prijavnici.